Частни лица

Хонорар на час ( частни лица) 
€ 100 на час (без 21% ДДС)  за рутинни консултации

€ 120 на час (без 21% ДДС)  за адвокатски услуги

 

 

Административни услуги ( частни лица) 

€ 50 (без 21% ДДС)  за заявка на Елекртонна Идентификация (DigiD)

€ 50 (без 21% ДДС)  за административни услуги