Нашата организация урежда въпроси свързани със следните сфери в правото:

  • Корпоративно право
  • Данъчно право
  • Административно право
  • Гражданско право
  • Право на движението по пътищата
  • Право на Европейския Съюз
  • Международно частно право