По време на личния разговор, проведен в дома Ви или в офисът ни, ние обсъждаме с вас обстоятелствата около произшествието и нанесените вреди. Стремежът ни е ясно и точно да ви информираме относно обезщетението и по-нататъшното развитие на вашия случай.

.