Отговорната за произшествието страна следва да покрие разноските и тези по евентуално съдопроизводство.Това е уредено от закона. Следователно, за вас всичко е безплатно!.