Право на обезщетение

Жертвите на телесна повреда трябва да се справят с много нежелани финансови и емоционални проблеми. Телесните наранявания могат да имат огромно влияние върху живота както на жертвите, така и на техните близки.Без дори да сме в съзнанието на това, разходите също могат да се повишат за кратък период от време. Можете да си представите следните примери: медицински разходи, разходи за домакинска помощ, загуба загуба на доход, пътни разходи, облекчаване на болката и др.

Случаите на телесна повреда, често, се решават по взаимно съгласие. Това означава, че делото принципно няма да отиде в съда. Въпреки това, ако не е възможно да се стигне до решение по взаимно съгласие, никога не е късно да стигне до съдебно дело.

Преди да се заведе дело в съда, ние ще обсъдим с Вас разноските и рисковете, свързани със съответните предстощи решения!