Разходи за адвокат

В случай на телесна повреда, законът предвижда, че отговорната страна трябва да заплати разходите на Вашия представител. Това означава, че обикновено, не се налага Вие да плащате от собственият си джоб! Предварително ще се договорим, дали разходите могат да бъдат възстановени от задълженото лице.
В резултат на това няма да се налага да плащате сметка, поради неволя, за която не носите отговорност!