Промени в законодателството на Холандия за 2018

 

От януари 2018 редица промени настъпиха в законодателството в страната свързани с работа и социални ползи, собственици на имот, семейни закони, и други. Във връзка с промените в работата и социалните ползи настъпиха следните промени: минималното заплащане се покачи с 58 цента на ден, което прави минималният надник 72.83 Евро; възрастта за държавна пенсия се покачи на 66 години, неомъжени лица ще имат достъп до социално подпомагане със спестявания до 6.020 Евро; помощите за здравните осигуровки се покачи на 73 Евро; помощите за деца ще се покачат маргинално; има промени в данъчната система; облекчението към данъка на потрблеблението за акции е с 5.000 Евро повече.

Във връзка със собственици на имоти, сумата, която може да бъде заета е вече 100%, а не 101% както миналата година. Данъчно облекчение към ипотеката е 49.5%. Ако двойка реши да закупи имот, 70% от заплатата на втория партньор ще бъде включена в калкулацията за ипотеката, фондации за собственици на къщи трябва да спестят пари за ремонтирането на големи повреди по имота.

Във връзка със семейни въпроси. Имоти, закупени преди сключването на брака си остават индивидуално притежавани от лицето. Игрални площадки са вече регулирани според нормите на детските градини за да може да се даде взможност на родителите да имат социални ползи.

Други промени са свързани с поскъпването на някои продукти. Марките за писма скъпнаха с 0.05 Евро; пастата за зъби, шампоана и слънчевия крем имат потребителски данък от 21% вместо 6%; цената на дигитални уреди поскъпна с 0.60 Евро; и билетите за влака са с 1.2% по скъпи от миналата година. Във връзка с наказателната система, хора, които са извършили насилствени сексуални престъпления могат да останат в пробация за по-дълго и да са подложени на обществен труд за по-дълго. Общините в Холандия намаляха поради намаляването на територията на страната – вече са 380 от 388. Парични стимули за работодатели са приети, ако млади, стари и инвалиди започнат работа при тях. И последно, учениците вече не трябва да издържат тест по математика, за да завършат пред-университетско училище (VWO).