Холандия с най-много чуждестранни инвестиции в България за последните 10 години

Холандия с най-много чуждестранни инвестиции в България за последните 10 години

Американската Търговска Камара и Индийско-Българската бизнес камара организираха Международна конференция “IT Hub Connect 2018”. Заместник-Министърът на икономиката Александър Манолев сподели, че инвестициите в секторите на икономиката се покачват в последните години. От 2008 година насам в България са вложени 29 милиарда евро, по данни на Българската Народна Банка (БНБ).

Най-много чуждестранни инвестиции в страната са вложени от Холандия (6 милиарда евро), следвана от Австрия (3 милиарда евро), Германия (2 милиарда евро), и Гърция (1,9 милиарда евро). Инвестициите от преработващата промишленост е с дял 33%, а секторите “Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети” с дял 32% от общия обем на преките чуждестранни инвестиции.

През 2017 са издадени 31 сертификата по Закона за насърчаване на инвестициите в България. 15 от тези проекти са реализирани във високотехнологични производства и услуги. От началото на 2018, са издадени 10 нови сертификата, от които 6 са в този сектор.