За нас

Правна помощ за българи в Холандия e новата онлайн платформа, която има за цел да помогне на български граждани в Холандия.

Кои сме ние?

Правна помощ за българи в Холандия се стреми да асистира на българските граждани, които се срещат с трудности с правната система на Холандия.  Идеаята ни е да създадем общ преглед на това как се интeгрира в Холандия. По специално, представяме важните първи стъпки на това какво се прави, когато пристигнеш в страната. Тези стъпки включват записване в общината, юридически и счетоводни услуги за социални субсидии и данъци, и други, все така съществени услуги за българските граждани в Холандия.

Тази платформа ви свързва с полезни офиси, които имат многогодишен опит в юридически и счетоводни услуги. Нашите читатели имат възможността да се доберат до тези офиси без излишно проучване, защото тук всичко е компилирано в едно. Даваме ви възможност да се свържете с нас, за да имате по-конкретен достъп до информация. Нашите връзки ще ви свържат с адекватна помощ за вашите правни, счетоводни или преводачески въпроси. Нашата инициатива е  свързана с помагането на българскии граждани в тяхното интегриране в Холандия, за да могат да устроят своя бизнес или живот в страната.

Нашите ценности и цели

Ръководим се от нашите основни ценности поверителност, ефикасност, доверие и сътрудничество. Нашата цел е да предоставим широка гама от услуги за български граждани, които се сблъскват с трудности в правната система на Холандия. Стремим се да помогнем на работници, студенти и граждани, за да може да осигурим тяхното гладко интегриране в чуждестранната юрисдикция. Планираме да достигнем тези цели като снабдим българите с информация за правни въпроси и  като им покажем стъпките, с които да се справят с техните правни проблеми.