Какво представляваме ние?

независима организация, която изключително представлява и отстоява интересите на потърпевшите при пътно-транспортни произшествия и трудови злополуки. вие да получите бързо и пълно обезщетение за нанесените вреди, като ви обслужва на родния ви език.

Какво правиме ние ?

По време на личния разговор, проведен в дома ви или в офиса, ние обсъждаме с вас обстоятелствата около произшествието и нанесените вреди. Стремежът ни е ясно и разбираемо да ви информираме относно обезщетението и по-нататъшното развитие на нещата.

Какво струва това ?

Отговорната за произшествието страна следва да покрие разноските и тези по евентуално съдопроизводство. Това е уредено от закона. Следователно, за вас всичко е безплатно