Тази част има за цел да ви запознае с апсектите, които всеки български гражданин трябва да знае, когато пристигне в Холандия.

  • Регистрация в общината

Първото нещо, което трябва да направите, когато пристигнете в Холандия е да се регистрирате в общината. За тази цел трябва да се уреди среща. Необходимите документи за тази среща са документ за идентификация, договор за наем и акт за раждане. Актът за раждане трябва да бъде преведен на български. Срещата в общината се уговаря чрез телефон.

След като изпълните тази стъпка, ще покучите писмо с вашия граждански номер в Холандия. Това ви позволява да продължите със своята интеграция в смисъл, че ви дава възможността да рaботите, да си направите здравни осигуровки, и т.н.

За повече информация се свържете с нас.

  • Устройване на бизнес

За да установите своя бизнес в Холандия, трябва да имате разрешително за престой. Стъпките за това как да се сдобиете с разрешителното вече са описани. След това, трябва да решите какъв вид предприятие искате да създадете. В страната има няколко вида бизнес. Юридическите форми без отговорност за обезщетение и юридически форми с отговорност за обезщетение. Най-значимата разлика между тези две разделения се крие, както името предполага, в отговорността, която собственикът носи. В случай, че бизнесът е с ограничена отговорност тогава собственикът не е отговорен или задължен да изпълни дълговете на компанията.

В тези глвни разделения, има различни бизнес форми, които биха могли да се създадат. Предприятия без юридическа личност са едноличният търговец, събирателно дружество, професионално дружество, и командитно дружество. Юридически лица, които ограничават отговорността на собственика са дружеството с ограничена отговорност, публично дружество с ограничена отговорност, дружества, и фондации.

Най-предпочитаната форма на предприятия сред българските граждани вХоландия са едноличните търговци (eenmanszaak), където един единствен човек изпънява функциите на бизнеса, се регистрира в Търговската Камара и сключва договори на свое име от името на бизнеса. Друга прочута форма на бизнес е събирателното дружество (vennootschaponderfirma) където двама партньори регистрират бизнес заедно. Важно е да се спомене, че в този случай е необходимо името на двамата партньори да се спомене в името на фирмата. Ползата в този вид на устоновяване е, че собствениците ще си поделят данъците, което означава, че ще плащат по-малко. Друга прочута и предпочитана от сънародници форма на устройване на бизнес в Холандия е дружеството с ограничена отговорност (beslotenvennootschap). В тази фирма могaт да учаcтват повече от двама души под общо име, което не е необходимо да включва имената на партньорите. Такова дружество може да се създаде с капитал от 0.01 евро цент. Ползата от този вид юридическа форма е, че собствениците имат ограничена отговорност. Разбира се, има и друга форма на ограничена отговорност, където компанията може да остане анонимна (naamlosevennootschap). Този вид не се предпочита особено от български граждани тъй като за това дружество се изисква начален капитал от 45.000 евро. Ето защо се предпочита от по-големи предприятия.

Като обобщение, за да се създаде фирма в Холандия, е необходимо да имате разрешително за престой. За български граждани тази стъпка е сравнително лесно достижима с регистрация в общината. После трябва да се избере юридическата форма на бизнесa, което вече бе накратко обобщено.Следващате важна стъпка е регистрацията в Търговската Камара (KamervanKoophandel). Тази регистрация се урежда чрез среща, където човекът регистриращ фирмата трябва да иде в офиса с паспорт и трябва да поясни какъв е секторът на занятие. Важно е да се спомене, че фирмата трябва да се занимава точно в този сектор, и че според този индикатор се снабдяват формулярите за данъци. Иначе, регистрацията в Търговската Камара е сравнително формална, защото тази стъпка просто създава протекция за търговското име. В случай на нарушения, собственикът има право да заведе дело, за да запази търговското име.

Други важни изисквания са регистрацията при данъчните служби, придобиване на банкова сметка на името на бизнеса, усведомяване с определени регламенти свързани със сигурност и околната среда, и т.н. При различните форми на бизнес, изискванията се променят, но ако имате върпoси бихте могли да се свържете с нас.

  • Правата на работниците в Холандия

Работната смяна в Холандия не може да е повече от 12 часа, а в работната седмица – не повече от 55 часа. В случай, че сте работили повече от 55 часа трябва да бъдете възнаградени допълнително. Минималното заплащане в страната за възрастни между 23-67 е 8,63 Евро брутно, което прави 1.495,20 Евро на месец.

Работници имат право на болнични, отпуска по болест, майчинство и отпуска по майчинство. В случай на болест, имате право да ви се заплати работният ден в случай, че това е вписано в договора. Ако болестта продължава повече от един месец, бихте многли да получите 70% от заплатата си. В случай на отпуск по болест, не сте задължени да дадете причина на работодателя. В случай на майчинство, сте длъжни да предупредите работодателя три седмици преди да поискате отпуск. Отпуската по майчинство преди термина е от четири до шест седмици, а след раждането – от десет до шестнадесет седмици.

В Холандия, устната договорка за работа има силата на писмен договор. И въпреки това е важно да се подпише договор, защото е по-лесно да се докаже в случай на нарушения. В Холандия са прочути договорите нула часове за работа (zero hour contract). Въпреки, че е нула часове, работникът е задължен да се отзoве на работа, ако е повикан независимо от ангажираността си. В случай, че договорът има посочени часове за работа в седмицата, но в продължение на три месеца работникът прави повече часове, то тогава договорът автоматично трябва да се промени на новите часове.

В случай на уволнение, работодателят трябва да го направи в писмен вид. В противен случай, трудоговият договор продължава и той е задължен да ви заплати трудовото възнаграждение. Незабавно уволнение по закон е разрешено само, когато работникът е в изпитателен срок.

За повече информация се свържете с нас.

  • Здравни осигуровки

Вярно е, че българските граждани са защитени с Европейската Здравна Система. Граждани, които напускат България са строго посъветвани да се снабдят с Европейската карта, защото тя им позволява да се възползват от медицинска помощ в спешни случаи. Обаче, ако човек живее и работи в Холандия, по закон, държавата му налага да си направи здравни осигуровки в странaта или международни здравни осигуровки. В противен случай, може да бъдеглобен.

Как да си направите здравни осигуровки в Холандия? Има редица компании, които cнабдяват здравни осигуровки с различни оферти и разнообразни цени. Можете да се регистрирате онлайн. За да улеснят чуждестранните жители, повечето от компаниите предоставят английски превод на тези страници. Кратък списък на такива компании може да бъденамерен тук. За повече информация можете също така да се свържете с нас.

  • Следване в Холандия

Холандия е страна с международна ориентация. Висшите учебни заведения предлагат повече от 1,560 учебни програми на английски език. Това прави страната много атрактивна за международни студенти. В последните години, повече от 112,000 cтуденти кандидатстваха и следваха в Холандски университети в бакалавърски и магистърски програми. Сред тези студенти има 2,024 българи, за академичната 2015-2016.

Каква е процедурата за следване в Холандия? Първото важно нещо, което трябва да се спомене е, че студентът трябва да говори гладко английски. Трябва да се предостави TOEFL или IELTS. Другият документ, който трябва да се предостави е дипломата за завършено средно образование, която е еквивалентна на холандската VWO или HAVO. Важно е да се отбележе, че крайните срокове са различни в различните университети. Също така, за някои специалности има допълнителни изисквания, като например в медицинските науки. Като цяло, Хoландия предлага отлични образователни възможности на английски, които са лесно достижими за бъгарските студенти. За повече информация се свържете с нас.

  • Данъчна система в Холандия

Нидерландия е атрактивна със своята предпочитана от корпорациите данъчна система. Корпоративният данък за приход до 200.000 Евро е 20%, а за приход надвишаващ 200.000 Евро е 25%. Дедукции над корпоративния данък са възможни, когато има разходи над бизнеса. Тези включват разходи за устройване на бизнес, наем, заплащане на членове от компанията като директори и управители, и т.н. Опрощаването на данъка е ограничено до 10% от покупната цена; за дълготрайните активи (като инвентар, екипировка, и т.н.) е 20%.

Данък потребление () е 21%. Този данък може да бъде намален до 6% за някои стоки и услуги като храна, лекарства, вода, медицинска екипировка, и т.н.

Облагане на физическите лица. Хора, които пребивават в Нидерландия са таксувани на базата на тяхната обвързаност със страната, което може да бъде икономическо или лично. Данък върху доходите се налага в три различни cxеми. Box 1 е за собственост върху жилищен имот и върху заплата. За доход на физическо лице до 19.982 Евро, данъкът е 8,9%; до 33,791 – 13,15%; между 33.791 – 67.072 данъкът върху доходите е 40.8%; а за годишен доход надвишаващ 67.072 Евро, данъкът е 52%. Box 2 е за приход от предприятие, който данък е 25%. Box 3 е за спестявания и доходи от капитал, където данъкът е 30%. Според личните обстоятелства на данъкоплатеца, тези данъци биха могли да се намалят. За повече информация свързана с тези въпроси, бихте могли да се свържете с нас.

  • Държавни субсидии

Стандартът на живот в Холандия е сравнително висок особено, когато имате ниски доходи, плащате здравни осигуровки, живеете на квартира, имате деца, или следвате в университет. Това е въпрос, който е уреден в Холандското законодателство тъй като страната предлага субсидии на хора, които се затрудняват със стандарта на живот в страната. Тези субсидии са помощи към здравните осигуровки, наем, за деца или заем за следване в университет.

Различните субсидии cе уреждат чрез различни процедури. И все пак, всичко започва с взимането на дигитална идентификация – DigiD. Това се урежда сравнително лесно онлайн. След това ще получите писмо за активация. След като активирате дигиталното си ID, ще можете да поискате държавни субсидии по електронен път. За повече информация свързана с тези въпроси или за поясняване на неизправности, бихте могли да се свържете с нас.

  • Уроци по холандски

Cтатистики посочват, че 90-93% от холандците говорят на английски. Все пак считаме, че е важно за хора, които възнамеряват да останат в Холандия за по-дълго да се научат да общуват и на холандски. Поради тази причина е важно да се споменат няколко институции, които предлагат уроци похоландски с гъвкаво време на обучение, което ще ви позволи да учите холандски докато работите.

Най-популярните уроци по холандски могат да бъдат намерени тук.