Всеки новопристигнал български гражданин се нуждае от информация за процеса на интеграция в Холандия, тъй като системата тук е съвсем различна от тази в България. Нашата организация предлага услуги свързани с първите стъпки, които всеки чужденец прави, когато пристигне тук.

Тоест, ще ви асистираме за вземане на граждански номер в Холандия (BSN), създаване на дигитално ID (DigiD), придобиване на банкова сметка, намиране на правилната здравна осигуровка в страната или информация за езкови курсове. Не на последно място, бихме ви снабдили с информация за образователната система в страната. Повече информация може да намерите тук. Моля свържете се с нас за повече информация.