Асистенция свързана с въпроси за данъци и субсидии. Свържете се с нас ако искате да се усведомите за данъчната система на Холандия или търсите информация за това дали бихте могли да намалите сумата за плащане. Също така, тази услуга има за цел да ви асистира в случай, че имате въпроси  за държавни субсидии. Тези субсидии са свързани с финансова помощ за наем, здравни осигуровки, образованиe или детски надбавки. Можем да ви асистираме в процеса на кандидатстване, да ви снабдим с информация за нужните документи, изискванията и процедурата.