Ръководим се от нашите основни ценности поверителност, ефикасност, доверие и сътрудничество. Нашата цел е да предоставим широка гама от услуги за български граждани, които се сблъскват с трудности в правната система на Холандия. Стремим се да помогнем на работници, студенти и граждани, за да може да осигурим тяхното гладко интегриране в чуждестранната юрисдикция. Планираме да достигнем тези цели като снабдим българите с информация за правни въпроси и  като им покажем стъпките, с които да се справят с техните правни проблеми.